" In atentia tuturor membrilor AEDER "
In vederea bunei organizări şi desfăşur ări a activităţilor AEDER, biroul AEDER face un apel către toţi membrii AEDER, de-a contribui prin virarea a 2% din impozitul anual personal, conform art. 57 alin.(4) din Legea nr. 571/ 2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează potrivit legii. Anexam o copie dupa formularul 230 “Fi şa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii ”.
- în casuţele pentru an , se completeaza 2012
- punctul I al fisei, se completeaza cu datele personale;
- la punctul II, ramane necompletat, el urmand sa fie calculat de organele fiscale in functie de totalul veniturilor si impozitului anual;
- la punctul III se bifeaza la subpunctul 2, Susţinerea unei entitaţi nonprofit/unitaţi de cult X , la denumire entitate non-profit se completeaza : AEDER - Hunedoara;
- la codul de identificare fiscala al entitatii non-profit se completeaza : 18157262;
- la cont bancar IBAN se completeaza : RO37BPOS22106442915RON01; apoi se anexeaza documentele fiscale dupa caz, la fiecare contribuabil, se aplica data si semnatura.
Descarca formular

Termen de depunere:
- pâna la data de 25 mai 2013 ;
Formularul se completeaza în doua exemplare:
- originalul se depune la:
a) organul fiscal în a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde îsi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, în cazul în care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice;
- copia se pastreaza de catre contribuabil sau de catre împuternicitul acestuia.
Formularul se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Data depunerii formularului este data înregistrarii acestuia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz.
Formularul se pune gratuit la dispoziţie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

Acte ce atesta existenta AEDER
Dovada disponibilitatii denumirii
Certificat de inscriere a persoanei juridice
Attestation
Certificat de inregistrare fiscala
Ministerul Educatiei si Cercetarii

Biroul de coordonare al AEDER aduce la cunoştinţa membrilor săi următoarele  informaţii deosebit de utile:

- Din ianuarie 2007 adresa site-ului AEDE este : www.aede.eu;

- Adresa site-ului AEDER este: www.aeder.org ; se poate intra pe acest site direct, sau de pe site-ul AEDE, accesând link-ul România;

- Pentru a realiza o comunicare eficientă şi un schimb de idei benefic între membrii AEDER, ne propunem crearea  unei baze  de date cu adresele de e-mail a membrilor noştri. De accea noul formular de însciere în AEDER va conţine şi o întrebare referitoare la acceptul Dvs. de a fi trecuţi pe site-ul asociaţiei noastre;

- Pe cei 398 de membrii AEDER, înscrişi până în prezent, îi rugăm, în limita timpului disponibil, să ne transmită un mail pe adresa i_Jurca@smart.ro, pentru a ne da acest accept;

- Cu ocazia „Săptămânii Socrates-Leonardo”, în intervalul 24.05.-31.05.2007, AEDER va primi vizita :

  D-nului Chris R.Williams, Senior Deputy Headteacher la Lincoln Christ's Hospital School – Marea Britanie. D-nul profesor Williams se va întâlni cu membrii AEDER din Bucureşti,Braşov,Sibiu,Deva.Programul manifestărilor prilejuite de această vizită va fi  postat pe site-ul AEDER, după vacanţa de primăvară din aprilie;

- Primul Congres AEDER, se va desfăşura în prima decadă a lunii noiembrie 2007 , aşa cum a  convenit biroul de coordonare AEDER cu Preşedintele AEDE şi cu biroul AEDE. Data exactă va fi stabilită , cu ocazia Reuniunii Comitetului AEDE, ce se va desfăşura la sfârşitul lunii iunie, la Strasbourg

  • Cu  ocazia celei de-a 50-a aniversari a AEDE, cei peste 300 de membrii ai sectiunii romane AEDER, ureaza organizatiei si tuturor membrilor ei, La multi ani si numai succese in nobila misiune de a dezvolta dimensiunea europeana in educatie!
  • AEDER a implinit 1 an! La multi ani! Album aniversar

Fondată în 8 iulie 1956 la Paris, asociaţia işi propune să grupeze toţi profesorii şi pe cei care lucrează în domeniul educaţiei care doresc să contribuie în mod hotărât la instituirea unei uniuni politice a Europei cu caracter federal. Ea se adresează tuturor nivelelor şi tuturor formelor de învăţământ.

mai mult>>