View | Download
  Descărcare

 

CAPITOLUL I

 

 DISPOZITII GENERALE

 

Membri fondatori:     JURCA IOANA cetatean roman,domiciliata in Deva,Aleea Patriei bl.D1 sc.A apt.1,judetul Hunedoara,fiica lui Vergila si a Mariei,CNP2580923201004,posesoare a C.I.seria HD nr.135495 eliberata de Politia Deva la data de 30.08.2002

                               PĀRVU ANIŞOR,cetatean roman,fiul lui Constantin si al Elenei,CNP 1570102162141,domiciliat in Hunedoara B-dul Republicii nr.7,bl.3 apt.14,posesor al C.I.seria HD nr.203862 eliberata de Politia Hunedoara la data de 28.11.2003

                              VOINIA CLAUDIU SORIN cetatean roman,fiul lui Constantin si Georgeta, CNP1670627203143, domicilat in Hunedoara str.George Enescu nr.1 bis bl.129sc.A apt.3, posesor al C.I.seria HD nr.062224 eliberata de Politia Hunedoara la data de 09.03.2001 in mod liber isi experima acordul la infiintarea asociatei al carui act constitutiv si statut le-au  aprobat in unanimitate in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare..

ART.1 Aceasta asociatie va fi denumita AEDER.

ART.2. Asociatia AEDER este persoana juridica romana  in baza inscrierii la Judecatoaria Hunedoara unde va fi inregistrata in registrul special al persoanelor juridice.

ART.3. Asociatia este persoana juridica nonprofit, independenta si autonoma fata de organele de stat,partidele politice precum si orice alte organizatii sau institutii,functionand in acord cu regulile si obiectivele prezentate de Asociatia europeana a profesorilor constituita la Paris, Franta precum si al altor asociatii similare ca scopuri si obiective..

ART.4.Sediul asociatiei AEDER este in Hunedoara str.Alexandru Vlahuta nr.1 bis judetul Hunedoara

ART.5. In functie de interesele bunei desfasurari a activitatii Comitetul Executiv poate decide schimbarea sediului la o alta adresa cu indeplinirea obligatiilor prevazute de lege.

      5.1 Durata de functionare a asociatiei este pe termen nelimitat de la data autentificarii actului constitutiv si statutului acesteia.

  

CAPITOLUL II

 

 SCOPUL ASOCIATIEI,OBIECTIVE

 

 

ART.6.Scopurile asociatie AEDER sunt :

- aprofundarea in lumea educatiei,a cunoasterii tuturor mecanismelor si structurilor din tara si strainatate  in plan economic,social,cultural pentru incurajarea unui comportament  comun,pentru favorizarea prin mijloace adecvate a fundamentelor si punctelor comune ale culturii in vederea consolidarii societatii democratice si multiculturale

- dezvolatarea acestor obiective la toti partenerii din lumea educativa si in toate mediile in care actiunea lor se poate exersa pentru a raspandi notiunea unei adevarate cetatenii europene,responsabila si constienta de drepturile si indatoririle ei

- cautarea unor cai si metode de natura sa sustina orice initiativa valabila in aceste directii respectand unitatea in diversitate

- sa lupte pentru interesele profesionale, sociale  si culturale ale cadrelor didactice

- sprijinirea membrilor asociatei de a obtine burse de studii in acord cu scopurile asociatei 

ART.7.Asociatia urmareste sa isi desfasoare activitatea in cadrul lumii educative prin initiative multiple si variate precum:

- cercuri de studiu si reflexie

- folosirea tuturor mijloacelor de comunicare si difuzare

- organizarea de intilniri si contacte

- promovarea exersarii limbilor straine de circulatie europeana si internationala

       7.1. Mijloacele prioritare pentru atingerea acestor obiective sunt actiuni in parteneriat in cadrul programelor din tara si europene cit si prezenta dimensiunii europene pe toate planurile si in toate etapele educatiei si formarii

                                                     

ART.8 Principalele obiective ale asociatiei sunt :

- afilierea si cooperarea cu organizatii din tara si europene similare,care sustin obiective comune cu ale asociatiei AEDER

- obtinerea unei participari active in cadrul asociatiei a unor personalitati capabile sa conduca la ideea de Europa unita

- Asociatia AEDER isi va crea un WEBSITE propriu in care va prezenta toate informatiile referitoare la functionarea asociatiei si la activitatea asociatiei.

       

 

 

CAPITOLUL III

 

 MEMBRII ASOCIATIEI,DREPTURI SI OBLIGATII

 

ART.9.Pot face parte din asociatie in forma si conditiile actului constitutiv si statutului, cadre didactice,educatori si institutii educationale pe baza acordului lor scris si liber exprimat.Cererile de inscriere vor fi adresate Comitetului Executiv, care are competenta de a le solutiona.

ART.10.Calitatea de membru se pierde prin :

                 - retragerea persoanei in mod liber consimtit

                 - neplata cotizatiei pe o perioada de 3 luni consecutive dintr-un an calendaristic

ART.11.Drepturile si obligatiile membrilor asociatiei sunt:

- participarea la activitatea asociatiei,indeplinirea scopului si obiectivelor sale,participarea la sedintele Consiliului general, au dreptul de vot cu puteri depline,posibiliatea de a fi ales in organele de conducere ale asociatiei precum si participarea la toate evenimentele organizate de asociatie

- obligatia de a ridica prestigiul asociatiei prin toate mijloacele de care dispun,de a respecta actul constitutiv si statutul asociatiei in litera si spiritul lor,obligatia de a achita cotizatia lunara

 

 

 

CAPITOLUL IV

 

 SANCTIUNI

 

ART.12.Pentru nerespectarea obligatiilor statutare de catre membrii asociatiei se prevad urmatoarele sanctiuni:

- atentionarea

- suspendarea temporara pe o perioada care se va decide de catre Comitetul Executiv

- excluderea

          12.1 .Decizia de sanctionare se ia de catre Comitetul executiv cu 2/3 din totalul voturilor experimate.

          12.2. Persoana sanctionata va putea depune contestatie la Consiliul General care va analiza si decide in prima sedinta.

ART.13 .Comitetul Executiv va avea puteri depline in asigurarea respectarii acestui statut de catre membrii sai.

 

 

 

CAPITOLUL V

 

 COTIZATIILE

 

 

ART.14.Cotizatia lunara platita de fiecare membru este de 4 LEI.Cotizatia se depune semestrial in contul asociatiei.

 

          14.1.Cuantumul cotizatiei va putea fi modificat prin hotararea Consiliului General.

 

 

 

CAPITOLUL VI

 

 

ORGANELE DE CONDUCERE

 

ART.15. Organele de conducere ale asociatiei AEDER sunt:Consiliul General, Comitetul Executiv,Comisia de Cenzori.

        15.1 La data infiintarii asociatiei Consiliul General si Comitetul Executiv sunt formate din membrii fondatori: -Jurca Ioana - presedinte, domiciliata in Deva Aleea Patriei bl. D1 sc. A, apt. 1 posesor al C.I. seria HD nr. 135495 eliberata de politia Deva la data de 30.08.2002 CNP 2580923201004

                                             -rvu Anişor - membru, domiciliat in Hunedoara B-dul Republicii nr. 7. bl. 3, ap. 14, CNP 1570102162141 posesor al C.I. seria HD nr. 203862 eliberata de politia Hunedoara la data de 28.11.2003

                                               -Voinia Claudiu Sorin - membru, domiciliat in Hunedoara str. George Enescu nr. 1 bis bl. 129 sc. A apt.3 posesor al C.I. seria HD, nr. 062224 eliberata de politia Hunedoara la data de 09.03.2001 CNP 1670627203143

 

ART.16. Consiliul General al asociatiei este organul suprem de conducere al asociatiei si va fi compus din membri individuali acceptati pe baza art.9 si care si-au platit cotizatia anuala.

          16.1Consiliul general va fi convocat cel putin o data pe an,avind un secretar general care va prezenta raportul anual al asociatiei, Consiliul General va numi comisia de cenzori in persoana a trei contabili sau experti contabili care vor realiza auditul rapoartelor financiare ale asociatiei.Jumatate din membrii asociatiei vor forma un cvorum.In situatia in care nu se poate forma un cvorum sedinta consilului general va continua dupa o ora cu membrii prezenti.

          16.2.Comitetul executiv va putea convoca o adunare a Consiliului General intr-un intreval de 4 saptamani daca situatia o impune.

          16.3.Jumatate din membrii asociatiei plus unul poate ordona Comitetului Executiv sa convoace o adunare generala a Consiliului general intr-un intreval de 4 saptamani.

ART.17.Consiliul General va alege Comitetul Executiv format din 11 persoane pe perioada unui mandat de 3 ani.Comitetul Executiv este organismul de lucru al asociatiei.

          17.1 Comitetul Executiv se va ocupa de indeplinirea scopului si obiectivelor asociatiei si va  fi autorizat sa infiinteze subcomisii si sectii si sa numeasca reprezentanti.

          17.2 Comitetul Executiv va fi compus din 11 membri cu functiile de :

                          - Presedinte

                          - 3 vicepresedinti

                          - Secretar general

                          - 2 secretari

                          - Trezorier

                          - 3 membri

                        

           17.3.Comitetul Executiv va alege,prin vot,presedintele, vicepresedintii, secretarul general, trezorierul, secretarii, va angaja salariatii asociatiei precum si orice alte activitati legate direct de functionarea curenta a asociatiei.

          17.4 .Presedintele Comitetului Executiv este ales pe o perioada de 3 ani de catre membrii Comitetului Executiv si are urmatoarele competente:

                   - coordoneaza si conduce activitatea Comitetului executiv al asociatiei

                   - ralizeaza legatura operative a organelor de conducere a asociatiei in relatiile cu tertii

                   - are specimen de semnatura in banca si aproba cheltuielile specifice lunare,prezinta lunar Comitetului executiv situatia financiara a asociatiei

                   - intocmeste  planul de marketing,legatura cu presa si elaborarea declaratiilor  si materialelor informative,care vor fi aprobate de catre Comitetul executiv.

ART.18.Cand este un loc vacant   in cadrul Comitetului Executiv el va fi ocupat de urmatorul in ordinea rezultatelor alegerilor din ultimul Consiliu General.Persoana astfel cooptata va avea drept de vot deplin.

ART.19.Comitetul Executiv poate infiinta sau dizolva, ori de cate ori se impune, comisii,sub-comisii,subdiviziuni sau sectiuni.

          19.1.Fiecare astfel de unitati de lucru va raspunde in fata Comitetului Executiv.

ART.20.Membrii Comitetului Executiv absenti de trei ori consecutiv la intlaniri fara justificare si instiintarea cuvenita var fi considerati demisionati si vor fi inlocuiti conform procedurii din statut.

ART.21 Comisia de Cenzori este compusa din 3 membri care nu pot face parte din alte organe de conducere ale asociatiei,sunt alesi de catre Consiliul General pe o perioada de 2 ani.Comisia de cenzori se intruneste anual si ori de cate ori este nevoie la solicitarea Consiliului General.

         21.1.Comisia de cenzori are competenta de a verifica anual si ori de cate ori este nevoie la solicitarea Consiliului general activiatea financiara si patrimomiala a asociatiei,prezinta rapoarte de audit financiar.       

         21.2.Comisia de cenzori are urmatorarea comonenta:CIOARA DANA LUIZA domciliata in Deva str.Carpati bl.34 sc.A,apt.2 CNP 27211024201033,posesoare a C.I.seria HD nr.235408 emis de politia Deva la data de 15.06.2004;BLEOCA OLGUTA MIHAELA MARIA domiciliata in Hunedoara b-dul Rusca nr.4,bl 17,apt.1CNP 2550830203138 posesoare a C.I. seria HD nr.064462 emis de politia Hunedoara la data de 20.03.2001 si RUS DUMITRU domiciliat in Al;eea Panselutelor bl.28 sc.B apt.26 CNP 1650314243109 posesor al C.I.seria HD nr.147815 eliberat de politia Deva la data de 02.12.2002

 

 

 

 

CAPITOLUL VII

 

 

PATRIMONIUL,CATEGORII DE RESURSE PATRIMONIALE

 

ART.22.Patrimoniul asociatiei AEDER este de 1000 RON depus de catre membrii fondatori cu foaie de varsamant la data autentificarii statutului si actului constitutiv .

         22.1 Resurele partimoniale ale asociatiei sunt :

                    - cotizatia membrilor asociatiei

                    - sponsorizari de la terti conform dispozitiilor legale in vigoare persoane fizice sau juridice in sume de bani sau bunuri

                    - donatii ,acte de mecenat conform dispozitiilor legii in sume de bani sau bunuri

         22.2.Patrimoniul asociatiei este indivizibil si netransmisibil cu exceptia situatiilor prevazute de statut si actul constitutiv.

 

 

CAPITOLUL VIII

 

 DISPOZITIIL FINALE

 

 

 

ART.23.Asociatia AEDER isi elaboreaza regulamente proprii anexe ale statutului si actului constitutiv aprobate de Consiliul General.

ART.24.Divizarea, comasarea sau dizolvarea se poate face numai de catre Consiliul General cu prezenta a ¾ din numarul membrilor si in baza unei hotarari votate cu 2/3 din numarul de voturi valabil exprimate.

          24.1.Operatiunile de divizare,comasare si dizolvare se vor efectua de o comisie numita de Consiliul General.Comisia intocmeste o documentatie privind distribuirea ,transmiterea sau lichidarea partimoniului asociatiei.

ART.25.In cazul dizolvarii asociatiei partimoniul mijloace fixe sau mobile,lichiditati se vor inmana unei institutii de binefacere cu scop educativ .

ART.26.Consiliul General are autoritatea de a interpreta si aplica acest statut si de a emite hotararile legate de el.Prevederile actului constitutiv si statutului asociatiei AEDER vor ghida Consiliul General in orice chestiune care nu e prevazuta de acest statut.

 

 

 

 

Prezentul statut a fost adoptat la data de 01.10.2005